Hva er inni Saccosekken?

SACCO® bruker EPS/Isopor som er en giftfri og miljøvennlig vare om den blir behandlet riktig.

EPS kan resirkuleres eller energigjenvinnes. EPS kan også resirkuleres gjennom ekstrudering, som da blir brukt i nye produkter som kulepenner, hagemøbler, blomsterpotter o.l. Alternativt kan EPS energigjenvinnes.

EPS er uskadelig ved hudkontakt og avgir ingen skadelige fibrer e.l.  Materialets meget lave egenvekt gjør det lett å arbeide med, noe som igjen reduserer arbeidsskader.

Den norske bransjeorganisasjonen (PIF) for EPS produsentene arbeider aktivt med strukturering av retur/gjenvinningsordninger for  EPS. (Hentet fra EPS-produsentens egen side).

Read More
Gasta Design