Hva er inni Saccosekken?

SACCO® bruker EPS/Isopor som er en giftfri og miljøvennlig vare om den blir behandlet riktig.

EPS kan resirkuleres eller energigjenvinnes. Internt resirkuleres materialet. EPS kan også resirkuleres gjennom ekstrudering, som da blir brukt i nye produkter som kulepenner, hagemøbler, blomsterpotter o.l. Alternativt kan EPS energigjenvinnes.

EPS er uskadelig ved hudkontakt og avgir ingen skadelige fibrer e.l.  Materialets meget lave egenvekt gjør det lett å arbeide med, noe som igjen reduserer arbeidsskader.

Den norske bransjeorganisasjonen (PIF) for EPS produsentene arbeider aktivt med strukturering av retur/gjenvinningsordninger for  EPS. (Hentet fra EPS-produsentens egen side).

Read More
Gasta Design